Robert C. Castel

Könyvek

Függőleges koporsó

Ha a jelenlegi orosz–ukrán háborút tükörhöz hasonlítjuk és belenézünk, akkor nem az ukránokat vagy az oroszokat látjuk benne, hanem a saját képmásunkat. Megnyugtató lenne azt gondolni, hogy a tükörkép az üveg görbesége miatt torz. Valójában azonban azt mutatja meg nekünk, amit az utóbbi évtizedek alatt annyira igyekeztünk nem észrevenni.

A könyvet alkotó cikkek végigkísérik a orosz-ukrán háború menetét, a béke utolsó heteitől napjainkig. Az elemzők többségétől eltérően a jegyzetek és az elemezések nem taktikai, illetve műveleti szinten boncolgatták az eseményeket, hanem a teljes kép megértésére törekedtek. A Nyugat posztmodern kritikusaitól eltérően, Robert C. Castel cikkei „érted haragzom, nem ellened” hangvételét igen egyértelművé teszi a többes szám első személy használata.

A konklúzió is egyértelmű: ezt a háborút az ukránok akkor is elveszítik, ha az oroszok nem fogják azt megnyerni. Ugyanakkor ez a háború az utolsó lehetőség arra, hogy tanuljunk a hibáinkból, más szóval elvégezzük a szükséges irányváltoztatást a nyugati civilizáció jelenlegi pályáját illetően.

Robert C. Castel - Függőleges koporsó
Robert C. Castel - When Innovation Failed

When Innovation Failed:
Soaring Creativity, Souring Outcomes

The prevailing tendency is to view military change from a unidirectional perspective, equating change with progress, with opinions diverging primarily with regard to the rate of the change. However, history seems to suggest that change is not always unidirectional, and military innovation can, at certain times, inadvertently generate regression, a dynamic which, hitherto, has received little attention. An important distinction has to be made between failed innovations at one hand, and regressions generated by successful innovations at the other. The former constitutes a failure of the process, the latter a failure of the results.

Performing a series of post-mortems on various military innovations, the lecture seeks to answer the following questions:

(a) Why do different countries, armed forces and services choose particular innovatory pathways? What are the factors which motivate their choice?

(b) Do all regressions share common fundamental characteristics or are there different types of regressive outcomes? What are the causal paths associated with each of these types?

(c) Is regression more frequent at certain levels of armed conflict?

(d) Is regression characteristic of certain times and places or does it transcend geographical and chronological limits?

(e) Is disruptive innovation more likely to generate regressions than sustaining innovation?

(f) Are certain strategic cultures more prone to generate regressive innovations than others?

The ultimate purpose of this lecture is to confront the practitioners and the decision- makers with the fact that innovation is not synonymous with an increase in military effectiveness, and that it is perfectly possible for a nation to innovate itself into defeat.

A much-needed, hard eyed view of the dark side of innovation. A profoundly important book.” – Admiral (Ret.) Ami Ayalon, Former Head of Israel’s Shin Bet (General Security Service).

In this fascinating book, Dr. Castel convincingly demonstrates that – the prevailing view notwithstanding – military innovation does not necessarily increase military effectiveness. Drawing on excellent case studies, Castel offers compelling explanations for why this may be so.” – Professor Uri Bar-Joseph Haifa University.

Verekedő hegyek között
- 77 jó tanács a világrendváltáshoz

Robert C. Castel Izraelben élő biztonságpolitikai szakértő különleges erénye, hogy közel-keleti szemüvegen át nézi a világunk történéseit. Szenvtelenül értekezik háborúról, geopolitikáról, világrendváltásról, miközben tudja, az álszent moralizálásra a lőtéri kutya sem kíváncsi. Nehéz meghatározni jelen kötet műfaját. Talán szépirodalmi mű csúnya dolgokról. Erőssége az a fajta képes beszéd, aminek mesterei a közel-kele-ti emberek, gondoljunk csak a prófétákra, zsoltárosokra, Jézus Krisztusra meg az apostolokra, akik képekkel és példázatokkal tették hallhatóvá a halhatatlant. A kötetben található történet és képgyűjtemény kiegészül napjaink legfőbb tanulságaival, a világrendváltás korképével, és a nagy-hatalmak sűrű hálójának feltérképezésével.

A fejezetek végén csokorba gyűjtöttük Robert C. Castel klasszikus népi bölcsességeit, jó tanácsait, mint például, hogy Japán hamarább lesz öreg, mint gazdag, a túl sok és a túl kevés ellenség is probléma, és hogy addig moralizálj, ameddig a szuronyod ér! Miközben a kötet készült, 2023. október 7-én a Hamász összehangolt terrortámadás-sorozatot indított Izrael ellen. Robert C. Castel testközelből élte át a háború borzalmait. Az utolsó fejezetben részletesen feldolgozzuk a háború első napjait, a tragédia okait, és a várható következményeket.

Robert C. Castel - Verekedő hegyek között